Szakképzés

Pénzügyi képzések - BGF PSZK

Továbbképzési és Szakképzési Központunk számviteli területen szervez szakképzéseket és továbbképzéseket OKJ szerint, OKJ-n kívül, valamint szakirányú továbbképzéseket, számviteli területen dolgozók részére szakmai kötelező továbbképzéseket.

Cím: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. Kapcsolat: Simon Jánosné
Telefon: +36-1-469-6609 E-mail: simonne@pszfb.bgf.hu
Web: http://www.penzugyi-kepzesek.eu/

Képzéseinket, továbbképzéseinket számviteli területen tevékenykedőknek, gazdasági vezetőknek szervezzük. Pénzügyi képzések, számviteli és a számviteli információs rendszerre támaszkodó elemzési, értékelési eljárások, számítástechnikai adatfeldolgozási módszerek ismertetése, mérlegképes könyvelők többszintű képzése, okleveles könyvvizsgáló képzés, könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzései.

Pénzügyi területek
Pénzügyi, gazdasági területek

Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a pénzügyi és ellenőrzési területek – Államháztartás pénzügyi területe (központi és helyi költségvetési szervek, központi és helyi önkormányzati szervek, társadalombiztosítási alapok, elkülönített állami pénzalapok) – A központi és helyi önkormányzati szervek gazdasági területei, valamint a képviselői testületek gazdasági- államháztartási / önkormányzati számviteli, pénzügyi területei – Pénzintézetekben a pénzügyi, gazdasági területek – Vállalkozások vagyongazdálkodásának, pénzügyi, gazdasági döntési folyamatainak előkészítését végző területek – beruházások, pénzügyi befektetések, gazdálkodás-elemzések, ellenőrzések területei.

Szakirányú továbbképzések
Pénzügyi, gazdasági területen dolgozók és vezetők képzése, továbbképzése. Pénzügyi területen tevékenykedő (vállalkozások, költségvetési szervezetek, pénzintézetek, önkormányzatok) gazdasági szakemberek elméleti-módszertani ismereteinek bővítése, adó, illeték, vám szakirányon gyakorlatorientált szakértők oktatása, képzése. Pénzügyi közép-, és felsővezetők képzése. A képzéseken a menedzserek korszerű ismereteket szereznek a vállalkozások vagyongazdálkodásának, pénzügyi, gazdasági döntési folyamatainak előkészítéséhez, a beruházások, pénzügyi befektetések várható gazdasági eredményességének elemzéséhez, ellenőrzéséhez.

Szakirányú Továbbképzések - BGF PSZK

A magyar felsőoktatás alapképzésében megszerzett végzettségre és szakképzettségre épülő, oklevéllel záruló továbbképzési formát nevezzük szakirányú továbbképzésnek. A szakirányú továbbképzés olyan képzés, ami a másoddiploma megszerzése mellé újabb alapvégzettséget nem ad, viszont további, speciális szakirányú szakképzettséget biztosít.

Cím: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. Kapcsolat: Simon Jánosné
Telefon: +36-1-469-6609 E-mail: simonne@pszfb.bgf.hu
Web: http://www.szakiranyutovabbkepzes.hu/

Minden továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik közgazdasági, mérnöki, pénzügyi vagy számviteli tevékenységük során hasznosítani tudják szakterületük gyakorlatorientált ismereteit és képesek a megszerzett tudással közgazdasági és menedzsment munkát végezni, irányítani és szervezni.

Pénzügyi szakterület
Pénzügyi, gazdasági területen dolgozók és vezetőknek kialakított szakirányú továbbképzések, képzések. Pénzügyi területen tevékeny szakemberek elméleti-módszertani ismereteinek bővítése, adó, illeték, vám szakirányon gyakorlatorientált szakértők oktatása, képzése. Pénzügyi közép-, és felsővezetők képzése.

Számviteli szakterület
Számviteli területen dolgozók és vezetők, gazdasági vezetők képzése, továbbképzése: számviteli információs rendszerre támaszkodó elemzési, értékelési eljárások, számítástechnikai adatfeldolgozás. Vállalkozások számvitele – Controlling – Könyvvizsgálat

Gazdálkodási szakterület
Gazdálkodási menedzserek képzése vállalkozások részére. A vállalkozási struktúra, gazdasági-pénzügyi folyamatok áttekintése, a számviteli szabályozás, a jogforrások, statisztikai módszerek, a marketingstratégiák, a hatékony vezetés eszközeinek megismerése.

Humán erőforrás szakterület
Üzleti és HR területekre olyan menedzserek képzése, akik képesek csoportok, alkalmazottak irányítására, a szervezeti célok megvalósítására, tervezésre, szervezésre, tanácsadói- és személyzet- fejlesztői munkára és céljuk a munkavállalói elégedettség növelése!

Mérnök szakterület
Mérnökök, üzemmérnökök közgazdasági képzése, hogy a műszaki-termelési, vagy vezetői feladataikat a gazdaság követelményeinek megfelelően, közgazdasági szemlélet és módszerek alkalmazásával magasabb színvonalon legyenek képesek megoldani.

Informatikai szakterület
Informatikai menedzserek képzése vállalkozások, pénzintézetek pénzügyi, számviteli informatikai tevékenységének szabályozására, informatikai adatbázisok megszervezésére, adatfeldolgozási rendszerek kidolgozására, működtetésére és irányítására.

Nemzetközi kis- és középvállalkozások gazdálkodási menedzsmentje
Francia egyetemi diplomát adó vállalkozásgazdálkodási menedzsment szakot indítunk! Ajánljuk kis-, és középvállalkozások vezetőinek, tulajdonosainak, gazdasági menedzsereinek, akik fontosnak tartják a korszerű, uniós szemléletű vállalatvezetés megvalósulását! 4 féléves magyar nyelvű képzés, amelyben részt vesznek a Nanterre-i Egyetem oktatói és az általuk kiképzett magyar oktatók is. Az egyetemi diploma az érettségivel rendelkezők részére alapképzésnek, míg a diplomások számára újabb diploma megszerzésére irányuló másoddiplomás képzésnek minősül.

Számviteli képzések - Szakirányú Továbbképzési Központ - BGF PSZK

Továbbképzési és Szakképzési Központunk számviteli területen szervez szakképzéseket és továbbképzéseket OKJ szerint, OKJ-n kívül, valamint szakirányú továbbképzéseket, számviteli területen dolgozók részére szakmai kötelező továbbképzéseket.

Cím: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. Kapcsolat: Simon Jánosné
Telefon: +36-1-469-6609 E-mail: simonne@pszfb.bgf.hu
Web: http://www.szamviteli-kepzesek.eu/

Képzéseinket, továbbképzéseinket számviteli területen tevékenykedőknek, gazdasági vezetőknek szervezzük. Számviteli és a számviteli információs rendszerre támaszkodó elemzési, értékelési eljárások, számítástechnikai adatfeldolgozási módszerek ismertetése, mérlegképes könyvelők többszintű képzése, okleveles könyvvizsgáló képzés, könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzései.

Tanáraink, oktatóink egyetemi, főiskolai tanárok, nagy gyakorlattal rendelkező gazdasági szakemberek, akik átfogó elméleti tudásukon kívül saját, az üzleti élet különböző területein szerzett, konkrét szakmai tapasztalataikat is átadják hallgatóinknak.

Számviteli területek

A számvitel képzések a könyvviteli tevékenységeken túl, amely a gazdasági események feljegyzésére, rögzítésére irányul, magukban foglalják a kalkuláció (költség- és önköltségszámítás, árkalkuláció) a beszámolás (leltározás, mérleg- és eredménykészítés, elemzés), valamint az információgyűjtés és információszolgáltatás folyamatait is.

Gazdálkodó szervezetek számviteli osztályai, a könyvelések, vállalati, szervezeti controlling osztályok. Könyvelők, mérlegképes könyvelők, könyvvizsgálók controlling szakközgazdászok, kontrollerek, számviteli tanácsadók képzése, könyvviteli szolgáltatásokat végzők, adószakértők, könyvvizsgálók kötelező továbbképzései.