Címkék: ‘szakközgazdász’

Szakirányú Továbbképzések - BGF PSZK

A magyar felsőoktatás alapképzésében megszerzett végzettségre és szakképzettségre épülő, oklevéllel záruló továbbképzési formát nevezzük szakirányú továbbképzésnek. A szakirányú továbbképzés olyan képzés, ami a másoddiploma megszerzése mellé újabb alapvégzettséget nem ad, viszont további, speciális szakirányú szakképzettséget biztosít.

Cím: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. Kapcsolat: Simon Jánosné
Telefon: +36-1-469-6609 E-mail: simonne@pszfb.bgf.hu
Web: http://www.szakiranyutovabbkepzes.hu/

Minden továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik közgazdasági, mérnöki, pénzügyi vagy számviteli tevékenységük során hasznosítani tudják szakterületük gyakorlatorientált ismereteit és képesek a megszerzett tudással közgazdasági és menedzsment munkát végezni, irányítani és szervezni.

Pénzügyi szakterület
Pénzügyi, gazdasági területen dolgozók és vezetőknek kialakított szakirányú továbbképzések, képzések. Pénzügyi területen tevékeny szakemberek elméleti-módszertani ismereteinek bővítése, adó, illeték, vám szakirányon gyakorlatorientált szakértők oktatása, képzése. Pénzügyi közép-, és felsővezetők képzése.

Számviteli szakterület
Számviteli területen dolgozók és vezetők, gazdasági vezetők képzése, továbbképzése: számviteli információs rendszerre támaszkodó elemzési, értékelési eljárások, számítástechnikai adatfeldolgozás. Vállalkozások számvitele – Controlling – Könyvvizsgálat

Gazdálkodási szakterület
Gazdálkodási menedzserek képzése vállalkozások részére. A vállalkozási struktúra, gazdasági-pénzügyi folyamatok áttekintése, a számviteli szabályozás, a jogforrások, statisztikai módszerek, a marketingstratégiák, a hatékony vezetés eszközeinek megismerése.

Humán erőforrás szakterület
Üzleti és HR területekre olyan menedzserek képzése, akik képesek csoportok, alkalmazottak irányítására, a szervezeti célok megvalósítására, tervezésre, szervezésre, tanácsadói- és személyzet- fejlesztői munkára és céljuk a munkavállalói elégedettség növelése!

Mérnök szakterület
Mérnökök, üzemmérnökök közgazdasági képzése, hogy a műszaki-termelési, vagy vezetői feladataikat a gazdaság követelményeinek megfelelően, közgazdasági szemlélet és módszerek alkalmazásával magasabb színvonalon legyenek képesek megoldani.

Informatikai szakterület
Informatikai menedzserek képzése vállalkozások, pénzintézetek pénzügyi, számviteli informatikai tevékenységének szabályozására, informatikai adatbázisok megszervezésére, adatfeldolgozási rendszerek kidolgozására, működtetésére és irányítására.

Nemzetközi kis- és középvállalkozások gazdálkodási menedzsmentje
Francia egyetemi diplomát adó vállalkozásgazdálkodási menedzsment szakot indítunk! Ajánljuk kis-, és középvállalkozások vezetőinek, tulajdonosainak, gazdasági menedzsereinek, akik fontosnak tartják a korszerű, uniós szemléletű vállalatvezetés megvalósulását! 4 féléves magyar nyelvű képzés, amelyben részt vesznek a Nanterre-i Egyetem oktatói és az általuk kiképzett magyar oktatók is. Az egyetemi diploma az érettségivel rendelkezők részére alapképzésnek, míg a diplomások számára újabb diploma megszerzésére irányuló másoddiplomás képzésnek minősül.